Hoofdstuk 2: Wonen

1. Voldoende werk:

  • Zaanstad is al lange tijd een gemeente waar mensen wonen en werken. Mensen die in onze gemeente wonen, moeten ook kunnen werken in Zaanstad. We letten hierop als we nieuwe woningen bouwen.

2. Zorgen voor minder vieze lucht:

  • D66 Zaanstad vindt het belangrijk dat de gemeente zich houdt aan de afspraken voor een schone lucht. Vooral bij het bouwen van nieuwe huizen letten we hierop, maar ook oude woningen maken we beter.

3. Voldoende wegen en spoorwegen:

  • We vinden bij D66 Zaanstad dat je makkelijk moet kunnen reizen. Omdat we nieuwe woningen bouwen, moeten we ook kijken naar of we nog genoeg wegen of spoorwegen hebben. Het gaat niet alleen om de auto en de trein, maar ook om het fietsen en het lopen.

4. Voldoende plekken waar je terecht kan in de buurt

  • D66 Zaanstad vindt het erg belangrijk dat er voldoende plekken in de buurt blijven waar je terechtkunt voor hulp of om andere mensen te zien. Hierdoor leef je fijn samen in de wijk en in de hele stad.

5. Genoeg woningen voor iedereen:

  • Als D66 Zaanstad willen we dat alle woningen die we bouwen passen bij de mensen die erin gaan wonen. In elke wijk wonen weer andere mensen. Het is belangrijk dat we daar rekening mee houden. In de ene wijk bouwen we goedkopere huizen, in de andere grotere huizen.

6. Woningen voor starters, jongeren, ouderen en nieuwkomers:

  • Bij D66 Zaanstad willen we ervoor zorgen dat jongeren en starters ook een woning kunnen vinden. Mensen die beter in een ander huis kunnen wonen, moeten kunnen verhuizen. Zo komt er plek voor mensen die die huizen nodig hebben. We vinden het belangrijk dat er “Knarrenhofjes” komen, waar oudere mensen kunnen samenleven.