Hoofdstuk 11: Bestuur & Geld

1. Bestuur:

  • D66 Zaanstad vindt dat we dat de burgemeester en wethouders hun werk goed moeten verdelen. Zo kunnen zij het geld van de gemeente op een goede manier uitgeven.

2. Geld:

  • Als D66 Zaanstad willen we weten waar de gemeente geld aan uitgeeft. We willen niet dat de gemeente te veel geld uitgeeft. Je moet als inwoner niet te veel belasting betalen aan de gemeente.

3. Meedoen:

  • D66 Zaanstad komt met een plan over hoe je kunt meepraten over de keuzes die de gemeente maakt. Het is belangrijk dat meteen duidelijk is wanneer je wat mag zeggen.

4. Samenwerking binnen de regio van Amsterdam en andere samenwerking:

  • Bij D66 Zaanstad vinden we dat de gemeente moet samenwerken met andere gemeenten rondom Amsterdam. Samen kunnen we meer geld krijgen en nog grotere plannen maken.

5. Belasting voor mensen die een hond hebben:

  • D66 Zaanstad vindt we dat mensen die een hond hebben hiervoor geen belasting hoeven te betalen. Dit kunnen we alleen doen als de gemeente genoeg geld heeft.

6. Zelf doen:

  • Wanneer je denkt dat je iets beter of goedkoper kan doen dan de gemeente, vindt D66 Zaanstad dat je dat zelf moet kunnen doen. Ook als je samen met anderen werk van de gemeente wil doen, moet dat kunnen. Je krijgt dan geld van de gemeente om dat te doen.