Hoofdstuk 1: Meedoen, Wonen en Leven in de gemeente

1. De overheid en jij:

  • De overheid is er voor jou en niet andersom. Om ervoor te zorgen dat jij de overheid vertrouwt, moet de overheid eerst jou vertrouwen.

2. Leven met elkaar

  • D66 Zaanstad vindt belangrijk dat je fijn samenleeft met je buren. Wanneer je iets voor de buurt wil organiseren, helpen we daar graag bij. Wanneer je vindt dat je dingen beter kunt doen dan de gemeente, mag je dat wat ons betreft doen.

3. Meedoen en meepraten

  • We vinden dat de gemeente bij keuzes duidelijk moet vertellen wanneer jij wel of niet iets mag zeggen tegen de gemeente. Daarnaast vinden we dat de gemeente jouw mening moet vragen. Het referendum moet binnen de gemeente blijven bestaan.

4. Werk voor iedereen:

  • Iedereen heeft recht op werk waar je geld voor krijgt, of je nou een handicap hebt of niet. Werk maakt je gelukkig. Werkgevers moeten hiervoor zorgen. Met de juiste hulp en begeleiding kan iedereen werken.

5. Woningen geschikt voor iedereen:

  • Er moeten voldoende woningen gebouwd worden waarin je met een rolstoel kunt wonen. Bij elk project moeten een paar woningen bij de bouw al geschikt zijn voor rolstoelen. Zo kan iedereen meteen ergens wonen. Daarnaast kost dit minder geld dan dat we een woning achteraf moeten aanpassen.

6. Samen-naar-school-klassen

  • Er moet een samen-naar-school-klas komen. Op zo’n school zitten leerlingen met en zonder een handicap. Hier krijgt ieder kind de hulp die het nodig heeft. Daarnaast leren leerlingen hier van elkaar. Later maakt het in Zaanstad dan niet meer uit of je een handicap hebt of niet.