Partijdige stemwijzer: D66 en Partij voor de Dieren

Zowel D66 als de Partij voor de Dieren hebben het klimaat en het milieu als één van de belangrijke speerpunten. Waar D66 ook vooral oog heeft voor de uitvoerbaarheid van maatregelen is de PvdD vooral de kanarie in de kolenmijn.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.