Wat vindt u belangrijk voor Weesp en Driemond?

Op zaterdag 5 maart hebben we een hele mooie politieke dag gehad in de Grote Kerk van Weesp. De vereniging de Weesper heeft een openbare dag over de verkiezingen van de bestuurscommissie en de laatste stap in de fusie met Amsterdam georganiseerd met bijna alle partijen (WSP wilde niet). De kandidaten van D66 – Ron Anches, Iliaz Asruf en Thijs Elderenbosch, vroegen aan aanwezigen wat zij belangrijk vinden voor de komende jaren voor Weesp en Driemond.
Met stip op 1: cultuur- en natuurbehoud. En met cultuur bedoelen inwoners veel meer dan Wesopa. Cultuur is ook het behoud van de monumenten en het onderhoud en de verfraaiing van de Schansen. Natuurbehoud gaat over de buitengebieden, over biodiversiteit, ook in de stad, en over het voorkomen en terugdringen van zwerfafval.
Er zijn wensen over verbinding en vervoer: meer veiligheid vanuit het perspectief van voetgangers en betere verbindingen tussen de verschillende wijken.
Meer aandacht voor kinderen en jongeren: meer en leukere speeltuinen en een grasroute voor paarden van de manege. Belangrijk is om kinderen en jongeren in ieder geval te betrekken bij de invulling van de openbare ruimte.
Ook is de wens om nieuwbouw echt binnen de gestelde kaders van de omgevingsvisie te houden: niet te hoog, niet te massaal en passend binnen de bestaande omgeving.
Als laatste punt, maar zeker niet op de agenda van D66: betrouwbaarheid en transparantie van bestuur. De bestuurscommissie moet een betrouwbare partner zijn voor verenigingen, stichtingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. D66 wil dit laatste punt niet alleen op het niveau van de bestuurscommissie hoog op de agenda houden. Dit is ook van groot belang voor de andere stadsdelen en voor de centrale stad.
Samen zijn we de stad!