Democratie dichtbij

Op 23 maart nam Saskia ter Kuile na 8 jaar afscheid als raadslid voor D66 voor de gemeenteraad van Weesp. Een heel bijzonder afscheid omdat het ook de afronding van Weesp als zelfstandige gemeente was. Weesp en Driemond gaan verder als Stadsgebied van Amsterdam met een gekozen Bestuurscommissie. Dat is een democratische vernieuwing die van belang is. Saskia ter Kuile deelt graag haar eindspeech.

“Ik neem u mee naar 10 jaar geleden, naar 2012. Ik woonde toen 7 jaar in Weesp. In die 7 jaar waren mij wat zaken opgevallen in mijn wijk. Er was nauwelijks groenonderhoud of aanpak van zwerfvuil in Hogewey. Er was geen visie over de ontwikkeling van mijn wijk en er was geen waarneembare visie op de ontwikkeling van Weesp, behalve dat het historische centrum van Weesp moest worden beschermd. En, in 2012 sneuvelde het voornemen om Weesp toe te voegen in de fusie van Gooise Meren vlak voor de eindstreep in de Tweede Kamer.

Dat was voor mij het moment om lokaal actief te worden in mijn partij, D66. Vanaf 2014 heb ik dankzij de kiezer in de gemeenteraad van Weesp mogen zitten voor D66. In 2017, bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor D66 Weesp keken wij – Leon de Lange, Rob ’t Hart en anderen – elkaar aan. Waarom niet fuseren met Amsterdam? Dit inzicht gebeurde ook bij de andere progressieve partijen, bij GroenLinks en de PvdA. Vanaf maart 2018 konden we met een mandaat van een referendum onder de inwoners de fusie met Amsterdam uitvoeren. In 2020, 8 jaar na mijn start, maakte ik voor het eerst mee dat het groen in de wijk Hogewey tijdig en goed werd onderhouden, dat het zwerfvuil werd opgeruimd en dat speelplekken werden opgeknapt.

En nu, nu gaan we in 2022 een nieuwe fase in. Wat is, volgens mij, de belangrijkste opdracht voor de Bestuurscommissie? Dat is dat het bestuur van Weesp, de bestuurscommissie en de gemeenteraad van Amsterdam, het vertrouwen van de burgers verdienen door deugdelijk en doelmatig bestuur. Burgers hebben geen probleem met hun overheden. Burgers hebben problemen met de uitkomsten van slecht en onbetrouwbaar beleid. Mijn probleem, als inwoner van de wijk Hogewey, was dat ik op papier dezelfde rechten en plichten had als alle andere inwoners van Weesp, maar dat ik een duidelijk verschil kon zien tussen het onderhoud van het centrum en het onderhoud in mijn wijk. Onbetrouwbaarheid van beleid beïnvloedt het dagelijkse leven van burgers, en kan uitmonden in wantrouwen en afwijzen van die overheden.

Mijn dringende pleidooi voor alle inwoners van Weesp, voor de bestuurscommissie én voor de gemeenteraad Amsterdam is: laat dat niet gebeuren. Onderzoek bij weerstand en klachten het beleid. Is het betrouwbaar? Is het rechtvaardig? Is het transparant? Inwoners, waaronder ik, zullen er alert op zijn. En inwoners? Doe mee met uw eigen wijk en uw eigen stad. U hebt invloed en u kunt wat veranderen. Maak daar gebruik van.”