Samen zorgen voor een gezond Wassenaar

Het was een belangrijke week voor het gezondheidsbeleid in Wassenaar. Het Sociaal Team Wassenaar is gelanceerd, waarmee er een vaste plek en telefoonnummer is waar iedereen met alle vragen over zorg en ondersteuning terecht kan. D66 is hier heel blij mee. Vooral ook omdat er zo een team ontstaat met mensen uit verschillende organisaties die hun kracht en kennis steeds meer zullen gaan bundelen. 

In de commissie Mens en Maatschappij is vorige week de Startnotitie voor het actueel maken van het Beleidsplan Sociaal Domein grondig en constructief besproken. D66 heeft aangedrongen op een heldere visie voor het beleidsplan en voor aandacht voor gezamenlijke scholing van de mensen van het sociaal team. We vinden het van belang dat men steeds meer ‘één taal’ gaat spreken en elkaars werk echt goed leert kennen. Het is de bedoeling dat inwoners die een vraag hebben niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen en snel een eerste antwoord krijgen. D66 vindt dat in de visie aandacht moet zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Nu al krijgt meer dan een op de tien jeugdigen een vorm van jeugdhulp en het aantal ouderen blijft de komende jaren toenemen, met daarmee de vraag naar hulp en ondersteuning. Voeg daarbij het grote aantal vacatures, ook in de zorg, die nu al steeds moeilijker op te vullen zijn en het is duidelijk dat we met elkaar belangrijke keuzes moeten maken. We zullen met minder mensen en geld toch heel goed voor onszelf en voor elkaar moeten zorgen. 

ouderenzorg

Beeld: Pixabay

Ook hebben we in de raadscommissie Mens en Maatschappij deze week een voorlichtingsavond gehad van de GGD en het Trimbosinstituut over een programma om het gezond opgroeien van onze jeugd te bevorderen. De commissie is geschrokken van de cijfers over het hoge alcohol- en middelengebruik in onze gemeente. We onderzoeken als raadscommissie of we richting 2025 geld en mensen willen vrijmaken om hiermee aan de slag te gaan. Het programma lijkt veelbelovend.

Het is fijn om in de commissie Mens en Maatschappij met elkaar constructief na te denken over wat we, nu én in de toekomst, willen voor alle inwoners van Wassenaar. Gezondheid is en blijft immers het hoogste goed.
 
Paut Kromkamp-Struik, fractie D66 Wassenaar