Paut Kromkamp

Paut Kromkamp - Beeld: Studion Damon

Commissielid

  • 64 jaar
  • Amsterdam
  • Wassenaar

Vanaf de eerste keer dat ik mocht stemmen is mijn keuze altijd op D66 gevallen. Vrijheid, democratische waarden en nuchter nadenken over maatschappelijke vraagstukken zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen heeft altijd bij mij gepast. Ik heb bewust gekozen om in de gezondheidszorg te gaan werken en ben me meer en meer gaan interesseren voor de organisatie van die zorg en de relatie met de samenleving als geheel. Optimale gezondheid vraagt om een gezonde samenleving, met voldoende bestaanszekerheid en een goede woonplek. De vergrijzing en de toenemende kosten van
de zorg vragen om innovatieve oplossingen in een brede samenhang. Dat begint bij de gemeente, waar we kunnen slimme zorg dicht bij mensen kunnen organiseren ineen fijne woonomgeving.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het leefklimaat in mijn nieuwe gemeente, de natuur, de woonomgeving en laagdrempelige, bereikbare en beschikbare zorg en ondersteuning. Oog voor het milieu hebben en duurzame maatregelen stimuleren en mogelijk maken komt ook ten goede aan het welzijn van mensen. Ik vind het een uitdaging om het nu te verbinden aan de opgave die we hebben om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dat is wel heel lastig kiezen, maar op dit moment zeg ik: het Plein in het centrum van Wassenaar, vanwege zijn historische gebouwen en de gezellige uitstraling. En Backershagen – een heerlijk gebied om te gaan wandelen.

We wonen in een prachtige groene gemeente, dus de uitdaging is om de kwaliteit daarvan te verhogen en zo toekomstbestendig te maken: parkeren weghalen uit Meijendel, blijven investeren in parken en buurttuinen, meer ruimte voor fietsen en wandelen en minder voor autoverkeer. We moeten slim de ruimte zoeken om een diverser en groter woningaanbod te realiseren, zodat Wassenaar aantrekkelijk is voor mensen van alle leeftijdsgroepen.

1. Goede samenwerking in 1 fysiek en digitaal loket organiseren voor zorg, werk en inkomen
2. Meer woningaanbod voor mensen met een middeninkomen en voor jonge gezinnen
3. Ondersteuning van inwoners bij het duurzamer maken van woningen

D66 is voor mij een plek waar je met mensen stevig kunt discussiëren vanuit gedeelde waarden rondom vrijheid en democratie. Stevig, maar met respect voor elkaar, een open oog voor goede ideeën van anderen en met de wil om te werken aan een betere wereld, of dat nu in de directe leefomgeving is (ver) daarbuiten.

Een van mijn favoriete boeken is nog altijd ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin, omdat het zo indringend weergeeft hoe iets wat de een beschouwt als een gebrek tegelijk ook heel veel kansen biedt in het leven. Het is voor mij nog altijd een les over begrippen als tolerantie en verdraagzaamheid, en hoe die ook weer beperkend zijn.

Je kunt mij altijd porren voor een mooi klassiek concert, maar ook voor cabaret. Heerlijk dat er zoveel aanbod is in de omgeving, ook in De Warenar.