Rogier Krabbendam: “Ik wil Wassenaar een stukje beter maken”

Hij is opgegroeid in Bussum, studeerde rechten in Leiden, verhuisde naar Den Haag, fietste vaak door ons dorp en toen zijn eerste dochter op komst was werd Wassenaar zijn woonplaats. We schrijven 2013 en hij voelt zich hier met zijn gezin heel erg thuis. Tegen het einde van zijn studententijd kreeg hij meer interesse in politiek en koos uiteindelijk voor D66.

Inmiddels is hij al weer jaren actief binnen D66 in Wassenaar, meest recent als afdelingsvoorzitter. De actieve politiek lonkte en toen hem werd gevraagd lijsttrekker te worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aarzelde hij niet. Aan het woord, de gedreven en toegankelijke lijsttrekker van D66, Rogier Krabbendam (43).

“D66 is de partij die het beste bij mij past. De partij is progressief en sociaal liberaal. Zo spreekt bijvoorbeeld ons standpunt over kansengelijkheid in het onderwijs mij zeer aan, zeker ook omdat onderwijs mij veel heeft gebracht. Wat me ook aanspreekt is de partijvisie op duurzaamheid, dat mis ik bijvoorbeeld bij de VVD, waar een totaal gebrek aan visie op duurzaamheid heerst. Ook vind ik de waarde die D66 hecht aan de rechtstaat belangrijk.”

“D66 heeft in Wassenaar een sterk programma voor de toekomst, echt een groen programma waar maatregelen voor het klimaat en meer natuur als een rode draad doorheen lopen. We zullen anders moeten kijken naar onze leefomgeving. Daar zijn veel keuzes te maken.

Gemeentelijke panden en scholen moeten energieneutraal worden. Ook bij ‘Verkeer en Mobiliteit’ valt wat te kiezen. Er rijdt veel verkeer door ons dorp, vaak zijn het onze dorpsgenoten. D66 zet verkeersveiligheid op 1, en we moedigen inwoners aan om de fiets te
pakken. Om de veiligheid van schoolgaande kinderen te verbeteren denken wij aan het instellen van autovrije gebieden rond scholen op bepaalde tijden van de dag. We kunnen ook anders naar het centrum kijken, minder auto’s creëert meer ruimte voor mensen en maakt het
dorp aantrekkelijker, uiteraard met voldoende parkeerplaatsen rondom het centrum. Een andere prioriteit van D66 is om nu echt werk te maken van de bouw van woningen voor starters én voor ouderen. De gemeentewerf is daar een prima plek voor. En voor een levendig centrum zou het goed zijn om woningen toe te voegen aan het winkelgebied, door grote winkels te splitsen in kleinere of woningen te realiseren aan de achterzijde, zoals aan het Tuinpad”.

Rogier Krabbendam

Rogier Krabbendam - Beeld: Studio van der Plas

“Wassenaar is een zelfstandige gemeente, maar we kunnen niet alles alleen. Ik wil Wassenaar een stukje beter maken en om dat te bereiken moeten we samenwerken met omliggende gemeenten. Daar wil ik me voor inzetten. Daarnaast wil ik inwoners beter betrekken bij
beleidsvorming. Voordat er überhaupt aan een plan begonnen wordt, moeten eerst belanghebbenden en omwonenden worden geïnformeerd en geconsulteerd. Pas daarna mag een begin gemaakt worden met het maken van plannen”.

Verscheen eerder in de Wassenaarse Krant. Tekstschrijver Jan Pieter Becker.