D66 wil Infocentrum Duurzaamheid in Wassenaar

D66 wil een Infocentrum Duurzaamheid in het centrum van Wassenaar, waar mensen die hun woning beter willen isoleren of op een andere manier willen verduurzamen terecht kunnen voor tips en advies over subsidiemogelijkheden. Het Infocentrum is bedoeld om ruimte te bieden aan organisaties zoals de Groene Meent, Samen Slim Rijden en de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) en andere vergelijkbare organisaties alsmede aan een informatieloket van de gemeente, kortom “alles onder één dak”. Tevens is er de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken.

“Er is dringend behoefte aan een centraal informatiepunt over duurzaamheid en wat de burger er zelf aan kan doen”, zegt D66 wethouder Duurzaamheid, Ritske Bloemendaal. “De gemeenteraad heeft eind november 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld. Het hoofddoel van de visie is: Wassenaar klimaatneutraal in 2050. Om dit doel op tijd te kunnen bereiken is het nodig dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarvoor hebben we de samenwerking met alle burgers nodig. In die visie past een centraal gelegen Infocentrum Duurzaamheid, bijvoorbeeld in een van de leegstaande winkelpanden in de Langstraat”.

Top 5 kandidaten D66 Wassenaar v.l.n.r. Ritske Bloemendaal, Paut Kromkamp, Rogier Krabbendam, Ernst Klatte en Marianne Wuite

Top 5 kandidaten D66 Wassenaar v.l.n.r. Ritske Bloemendaal, Paut Kromkamp, Rogier Krabbendam, Ernst Klatte en Marianne Wuite. - Beeld: Studio van der Plas

Volgens D66 wordt het besef dat iedereen iets voor het klimaat kan doen inmiddels breed gedeeld in het dorp. “Je ziet bijvoorbeeld dat het aantal elektrische auto’s toeneemt. Laten we de mensen die overwegen om over te stappen een handje helpen. Dat kan door het aantal elektrische laadpalen in het dorp uit te breiden, waardoor mensen makkelijk hun auto kunnen opladen, thuis en in de buurt van winkels”, aldus Bloemendaal.
 
Ook zijn er veel mensen die hun huis willen isoleren, een warmtepomp aanschaffen of zonnepanelen. Maar de regelgeving en de subsidiemogelijkheden zijn vaak ingewikkeld of onduidelijk. D66 wil daarom naast het centrale informatiepunt ook energiecoaches inzetten, die mensen thuis kunnen helpen met advies.
 
Wat D66 betreft zet de gemeente Wassenaar de komende jaren zelf fors in op zonnepanelen, op daken van scholen, verzorgingscentra, sporthallen en parkeerplaatsen, en ondersteunt ze actief initiatieven van bewonersgroepen door een snellere vergunningverlening.
 
Lijst D66/Top 5