D66 maakt werk van schoon en veilig verkeer

In Wassenaar maken veel mensen zich zorgen om de leefbaarheid van hun wijk, het sluipverkeer en de veiligheid van hun kinderen op weg naar school of sportvereniging. Als we willen dat deze situatie verbetert, dan zullen we andere keuzes moeten maken, waarbij we voorrang geven aan schoon en veilig vervoer en meer ruimte geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. D66 maakt werk van deze verandering.

D66 stimuleert elektrisch vervoer met extra laadpalen en -pleinen, vooral ook bij het centrum, en met initiatieven voor elektrische deelauto’s. Wat D66 betreft helpt de gemeente actief de initiatiefnemers.

D66 geeft voetgangers en fietsers meer ruimte, in het centrum komen meer fietsstallingen, ook voor het opladen van elektrische fietsen. Auto’s parkeren voortaan aan de randen van het centrum of in de parkeergarages en straten worden autovrij of autoluw. We maken het centrum op deze manier een veel aantrekkelijkere plek om te verblijven. Goed voor onze inwoners én ondernemers!

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, D66 wil hun veiligheid verbeteren. De maximum snelheid in het centrum en omliggende doorgaande wegen gaat omlaag van 50 km/h naar 30 km/h. Dit is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, maar zet ook een rem op sluipverkeer door ons dorp.

Kinderen moeten veilig naar school kunnen lopen of fietsen. D66 wil onveilige routes voor schoolgaande kinderen aanpakken en introduceert de schoolstraat waarbij we in overleg met de scholen en buurt straten afsluiten voor auto’s op de momenten dat de kinderen worden gebracht of opgehaald.

stekkerauto

Beeld: D66

D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren en zet in op een buslijn van Wassenaarse Slag naar de Vlietlanden en van de nieuwe wijk Valkenhorst in Katwijk naar het centrum van Wassenaar. Ook een extra fietsverbinding moet de inwoners van Valkenhorst stimuleren om het centrum van Wassenaar te bezoeken.

D66 wil de N44 afwaarderen naar een 50 km-weg met twee enkele rijbanen voor auto’s en de vrijkomende banen inrichten voor elektrische pendelbussen die Noordwijk, Katwijk en Wassenaar verbinden met Den Haag en Leiden. De N44 tussen Rozenplein en Raadhuislaan moet verdiept worden aangelegd, zodat we de verkeersproblemen, overlast voor de buurt en onveilige situatie voor fietsers op het Rozenplein eindelijk oplossen.

We willen vooruit in Wassenaar, op een schone en veilige manier. D66 zet zich voor deze vooruitgang in door anders te denken en te doen.

Rogier Krabbendam, lijsttrekker D66 Wassenaar