Wim Vrijhoef - Beeld: Seher Melikoglu

Keuzes maken in lastige tijden

Het zit er op. De meerjarenbegroting van onze gemeente voor de komende jaren is vastgesteld. Weliswaar met een stemverhouding van 10-9 maar toch. Het is een solide basis voor een volgend college.

De partijen die tegen deze begroting hebben gestemd, hadden bezwaar tegen de belastingverhoging die vorig jaar al was besloten. Wat dat voor zin heeft? Consequent, zou je misschien denken. Maar we hebben vorig jaar met een meerderheid van stemmen keuzes gemaakt, en dat heet democratie. Zo hebben we keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid en veiligheid, en ja, die kosten geld.

Voor D66 zijn de belangrijkste punten: geen bezuinigingen op de zorgtaken en klaar zijn voor tegenvallers die zich vanuit Den Haag (weer) aankondigen. Een volgend college kan dan gaan beoordelen hoe we door preventie zoveel mogelijk de zorgkosten in de hand kunnen houden en hoe eenzaamheid en stille armoede verder kunnen worden teruggedrongen. Wij zullen daar prioriteit aan geven.

Wat er trouwens ook op zit is de stemming binnen D66 voor de kandidaten die op onze lijst komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een mooie lijst geworden met vijf kandidaten die al eerder in de afgelopen jaren in de raad hebben gezeten en dus met veel ervaring uw belangen kunnen behartigen. Maar ook met nieuwe namen die zich in de afgelopen jaren hebben georiënteerd op wat het raadswerk inhoudt en die zich voor de raad beschikbaar hebben gesteld. Allemaal betrokken inwoners van diverse kernen binnen onze gemeente. Ook ons verkiezingsprogramma is opgesteld door inwoners van de kernen. Dus niet opgelegd door Den Haag zeg ik er nog even bij, mocht u daaraan twijfelen. Wel overigens met het uitgangspunt van D66: ‘Laat iedereen vrij maar niemand vallen’. En aangevuld met ons eigen motto: Gezond leven in Voorst.

Met uw steun in de verkiezingen en met de basis van goed beleid uit de afgelopen vier jaar moet dat motto uitvoerbaar zijn.

Wim Vrijhoef

Wethouder en lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorst