Fred Liese

Beeld: D66 Voorst

 • 70 jaar
 • Twello

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

de Nijenbeek en het Appense veld

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

 • Meer aandacht voor cultuur in onze gemeente
 • Woningen bouwen voor jongeren en ouderen in de betaalbare sector.
 • Ondersteunen van inwoners bij het energieneutraal maken van woningen.
 • Aanleg van meer voet- en fietspaden.
 • Aandacht voor de verkeerssituatie in en rond de kernen
 • Ontwikkelen van een breed recreatiebeleid.
 • Streven naar (nog) meer betrokkenheid van inwoners bij het ontwikkelen van plannen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

een schitterend rustpunt temidden van 3 steden rondom

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Participatieproces verbeteren
 • aandacht voor alle kernen
 • betere communicatie met inwoners

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Gödel, Escher, Bach- Douglas R. Hofstadter.
In dit boek wordt het werk van 3 genieën op fascinerende wijze verbonden en worden we uitgedaagd op een andere manier te denken.