Paul Jonkman

Beeld: D66 Voorst

  • 68 jaar
  • Sassenheim
  • Wilp-Achterhoek

Ik beschouw mezelf wel eens als a-politiek. Maar dat is natuurlijk een misvatting. Doordat ik belangstelling heb voor ieders mening en uitleg, wordt het maken van keuzes lastig. Dat is net zo lastig voor het bestuur van een gemeente. Inwoners en bedrijven hebben wensen. Belangrijke ontwikkelingen beïnvloeden ook onze gemeente. Ik denk daarbij aan duurzame energie, aanpassingen aan klimaat, verbreding van de snelweg. Er moeten dus voortdurend keuzes worden gemaakt. Bedrijfsleven en inwoners moeten er dan op kunnen vertrouwen dat er raadsleden zijn die vanuit hun eigen politieke achtergrond verstandige keuzes maken en naar elkaar willen luisteren. En dan neem ik liever deel aan het politieke debat waarbij extreme standpunten geen vat krijgen in ons gemeentehuis. Bij D66 is er een heldere lijn te ontdekken waarbij ik me erg thuis voel: iedereen leeft zoveel mogelijk z’n eigen leven maar we laten elkaar niet los als hulp noodzakelijk is. Ik heb vertrouwen in een goed georganiseerde overheid die helpt waar hulp nodig is. De (neo-) liberale markt lost problemen niet vanzelf op. Dat lesje leer ik de laatste jaren steeds weer.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

  • Rondje Bussloo per fiets (liefst elke dag)
  • IJsseldijk
  • Watergatstraat-Landweg (wandelen en fietsen)

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

De uitdaging is om de dorpen leefbaar te
houden. Er is enorme vergrijzing en
tegelijkertijd trekken jongeren weg naar
goedkopere woningen in de steden.
Bij mij leeft sterk de gedachte dat Voorst nooit
klaar is, veranderingen blijven noodzakelijk om
een aantrekkelijke gemeente te blijven.
De vraag naar zorg in Voorst zal toenemen. De
gemeente is hierbij een belangrijk knooppunt
van informatie. Ze leidt efficiënt, en als het kan
preventief, naar de goede organisaties en
vrijwilligers.
Inwoners moeten meedenken bij plannen. Ik
ben ervan overtuigd dat elk onderwerp een
andere vorm van inspraak noodzakelijk maakt.
In de (nieuwe) omgevingswet gaat dit geregeld
worden, maar hoe duidelijk dit gebeurt, daar zal
ik scherp op toezien.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Voorst is een groeiparel in het hart van het land, relatief klein en wendbaar. Er kunnen snel beslissingen worden genomen in een relatief platte organisatie
Mogelijkheden om in ontwikkelingen rond toerisme en duurzaamheid een voorsprong te nemen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer plek in woongebieden voor wandelaar en fietser (de auto te gast)
  • Meer jongeren (die van school afgaan) binden in de dorpen (met name Twello is daar geschikt voor) en behouden voor de lokale arbeidsmarkt
  • Recreatie en natuur(herstel) hand in hand zodat er meer verblijf in eigen omgeving plaats vindt
  • Minder in de details van beleidsmaatregelen kruipen maar de hoofdlijnen proberen om te buigen

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Biografie Albert Einstein door Walter Isaacson (Engels 2007): Alles is anders dan het oppervlakkig lijkt te zijn. Later werd Albert Einstein ook politiek bewust, een link met mijn werk als D66’r.
In Europa door Geert Mak (2004) De geschiedenis van landen, technologische ontwikkelingen en politieke bewegingen. Mak legt aan de hand van interviews uit hoe mensen vroeger tegen hun tijd aankeken en waarom ze die keuzes maakten. Vanaf die tijd begreep ik ook weer beter m’n eigen ouders en voorouders. De samenhang doorzien, dat is een geschenk!

Laatst bezochte culturele evenement? Waarom ga je graag daarheen?

Adams, Schreker en (Richard) Strauss Concertgebouw Amsterdam (- Corona)
The Watch De Boerderij Zoetermeer