Annetta Lasance

Beeld: D66 Voorst

  • 59 jaar
  • Leeuwarden
  • Nijbroek

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn eigen tuin (want op het echte platteland), het pad langs de wetering in Nijbroek bij De Blankemate (ga daar zelf maar eens kijken), de ijssalon op een mooie zomeravond (dat hoef ik niet uit te leggen toch?)

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

Goede dingen doe je vaak samen. Dat geldt voor ons als inwoners, maar ook voor de gemeente. Voorst moet de gezonde en groene gemeente blijven die ze is, maar we moeten niet blijven stilstaan bij wat we al hadden. Er moeten huizen bij, verkeer moet veilig zijn en we moeten vooral nog groener worden, op veel manieren.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onze gemeente is klein genoeg om goed toegankelijk te zijn voor haar inwoners en dat moeten we vooral zo houden: de gemeente moet meedenken met haar inwoners en zich niet gaan verschuilen achter regels en allerlei ‘kannietwant’. En als we onze kleinere kernen leefbaar weten te houden hebben we enorm veel te bieden aan mensen die wel een stad vlakbij willen hebben maar in de rust willen wonen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • veilig en slim verkeer regelen zodat prettige woongebieden worden ontlast
  • plannen zodanig transparant op tafel leggen dat mensen eerst erover kunnen praten en dat er daarna een onderbouwd plan kan komen
  • stimuleren dat het gaat waarover het moet gaan in alle gesprekken en vergaderingen