Erna Gruntjes

Beeld: D66 Voorst

  • 62 jaar
  • Deventer
  • Twello

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

Tijdens de coronacrisis werd heel duidelijk hoe sterk de verbinding is tussen mensen als ze kunnen sporten, samen muziek kunnen maken of genieten van een film of voorstelling. De gemeente Voorst heeft een behoorlijk aanbod aan sportieve en culturele instellingen. Ik wil mij inzetten voor behoud en, waar nodig, uitbreiding en versterking van deze sectoren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn eigen atelier en omgeving slot Nijenbeek

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • (nog) meer aandacht voor wijkgerichte activiteiten voor ouderen
  • Ruimhartige financiële ondersteuning van kunst en cultuur
  • Stimulering van “ontstoeping” privé-tuinen in de gemeente