Frank Willem Hogervorst

Beeld: D66 Voorst

  • 58 jaar
  • Rotterdam
  • Klarenbeek (Voorst)

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het buitengebied

Wat wil je de komende 4 jaar bereiken?

  • Meer aandacht voor groei en leefbaarheid in de kleine kernen voor alle sociale en leeftijdsgroepen.
  • Ondersteunen van burgers, boeren en bedrijven bij energietransitie en circulaire economie
  • Behoud van natuur en landschap

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer aandacht voor de kleine kernen
  • Meer woningen voor de kleine kernen
  • Betere voorzieningen voor de kleine kernen