Eef Poelma

Beeld: D66 Voorst

  • 78 jaar
  • Eindhoven
  • Twello

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

Met veel plezier woon ik sinds 2012 in de
Gemeente Voorst, waar ik een eigen taalschool
voor nieuwkomers leid.
Mijn belangrijkste drijfveer om mij kandidaat te
stellen is dat ik, met mijn bestuurlijke ervaring
in diverse organisaties, graag wil bijdragen aan
een gezonde en inclusieve samenleving.
Zaken die mij met name interesseren zijn
scholing van kansarmen op de arbeidsmarkt,
vergroting van het woonruimteaanbod,
bevordering van sport, cultuur en recreatie en
het ontwikkelen van een klimaatbestendig
beleid.
Ik geloof dat verbeteringen vaak door out-ofthe-box denken en in samenspraak tot stand
worden gebracht. Ik hoop dat inwoners hun
ideeën en zorgen met mij willen delen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De gemeente Voorst is te mooi om een specifieke lievelingsplek te kunnen benoemen. Maar wat mij het meeste aanspreekt, is de open en vriendelijke sfeer!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bevordering van (nog meer) inspraak over diverse onderwerpen die in de gemeente spelen.
  • Het onderzoeken van alternatieve woonvormen met het oog op een geschikte woonruimte voor iedereen.
  • Het aantrekkelijker maken van het wonen in de gemeente door middel van cultuur en recreatie, waardoor het voor alle leeftijdsgroepen nog prettiger wordt om hier te werken en ontspannen.