Wim Vrijhoef - Beeld: Seher Melikoglu

Een duurzaam dak op een betaalbaar huis

De woningmarkt is zwaar overspannen. Het gevolg is dat koopwoningen onbetaalbaar zijn geworden voor starters en dat het grote aantal woningzoekenden aangewezen is op de huurmarkt. En daar is juist de laatste jaren een stilstand ontstaan bij de woningverenigingen. Rijksbeleid en met name de huurdersheffing heeft ertoe geleid dat de woningverenigingen minder dan noodzakelijk gebouwd hebben.

Zolang deze situatie voortduurt ziet D66 Voorst geen andere mogelijkheid in ons woonbeleid dan om de plannen voor sociale koopwoningen (hoezo is eigenlijk ‘tot € 320.000’ sociaal?) om te zetten naar sociale huur. Hier zal met de woningvereniging IJsseldal over gesproken moeten worden. Wij willen dat dat dan vooral gaat over meer bouwen voor starters en ouderen. Bij ouderen moet het dan ook nog gaan over welke zorgvoorzieningen mogelijk zijn. De woningvereniging en de gemeente moeten heel goed met elkaar afspreken welke woningen waarom aan wie mogen worden toegewezen. Onze jongeren moeten in onze dorpen kunnen blijven wonen, onze ouderen ook, in een zorgzame omgeving. Daar past ook bij dat in onze kernen 24-uurszorg gerealiseerd kan worden.

En als we toch met IJsseldal om de tafel gaan, laten we het dan meten hebben over isolatie van alle woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Het is tijd om te denken in oplossingen en niet in problemen. Ons klimaat vraagt om deze aanpak bij u allemaal en tegelijkertijd kunnen wij zo de kosten van energie in de hand houden.

Het is mooi om te zien dat de zon ons in staat heeft gesteld om te ontstaan waarbij wij ook nog heel veel energie opgeslagen hebben gekregen in de vorm van kolen, gas en olie. Het wordt dan nu tijd om die zon te gebruiken om de uitstoot van al die brandstoffen te verminderen door onze nieuwe technieken. Tot en met windmolens.

Wim Vrijhoef

Wethouder en lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen 2022 Voorst