Wethouder(s) gezocht!

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande zoekt D66 kandidaten die, als D66 na de verkiezingen wederom in het college van B&W zou komen, zich als wethouder willen inzetten voor Voorschoten. Wij zoeken daarvoor kandidaten die met energie en daadkracht, met de kunst van het verbinden en met inspiratie richting wil geven aan beleid en weet dat de werkweek eerder uit 60 tot 70 uur bestaat dan vijf dagen.

Voorschoten is een gemeente met ongeveer 26.000 inwoners. Als gemeente maakt Voorschoten onderdeel uit van de regio Holland Rijnland, die centraal ligt tussen de noord- en zuidvleugel van de Randstad.

De gemeenteraad van Voorschoten is het hoogste bestuurlijk orgaan en bestaat uit 21 gekozen raadsleden. D66 zit met 3 gekozen raadsleden in de raad en vormt samen met VVD en GroenLinks het college van B&W. D66 heeft binnen het college van B&W momenteel één wethouder. De manier van besturen vindt D66 net zo belangrijk als de heldere keuzen in beleid. Wij staan daarbij voor openheid, transparantie, zoeken naar draagvlak en verbinding.

Het sollicitatieproces wordt begeleid door een Wethoudersadviescommissie (WAC) van de afdeling. Het proces van de WAC en de uitgebreide profielschets treft u hier. U wordt geacht kennis te hebben genomen van dit proces en van de daarin genoemde vereisten. De WAC zal de gesprekken met de kandidaten voeren op 26 en 27 februari, dus u wordt verwacht daarmee rekening te kunnen houden wanneer u solliciteert.

Solliciteren kan door op uiterlijk vrijdag 18 februari 2022 een sollicitatiebrief en CV te sturen aan [email protected].