We willen allemaal hetzelfde: het beste voor Voorschoten

Jolien Schroot is de nieuwe fractievoorzitter van D66 Voorschoten. Zij volgde Adriaan Andringa op die begin volgend jaar naar het buitenland vertrekt. De vrijgekomen raadszetel wordt bezet door Patty Wijnen, en daarmee is Jolien voorzitter van een complete vrouwelijke fractie! ‘Uniek voor Voorschoten en zelfs uitzonderlijk in heel Nederland!’ 

58-jarige Jolien is geboren en getogen in Voorschoten. Ze ging naar de Fortgensschool (herinnering aan meester Walvaart rokend voor de klas) en later naar het Lucas College. ‘Mijn moeder was ‘juf’ op de Van Kempenschool, dus ik was de ‘dochter van..’. Jolien koos voor de middelbare tuinbouwschool en ging op kamers in Den Haag. ‘Dat was in de jaren tachtig, werk was er amper maar door de jaren heen heb ik diverse leuke banen gehad in de Randstad. Op mijn 40e heb ik nog een studie tuin en landschap gevolgd en groen heeft nog steeds mijn belangstelling. Door rugproblemen kwam ik in een medische molen terecht en in 2008 bleek dat ik mijn vak moest laten vallen.’

Voor de liefde kwam ze terug naar Voorschoten. ‘Ook mijn partner is hier getogen maar nooit meer weggegaan. Voor mij was de terugkeer een warme deken maar ik moest wel mijn eigen weg gaan zoeken. Over de politiek had ik zo mijn mening, ik wist precies hoe het anders en beter kon maar hard roepen is makkelijk, ik vond dat ik dan ook maar mijn verantwoordelijkheid moest nemen. In 2013 organiseerde de gemeente een bijeenkomst over het raadswerk, dat was heel interessant. Tegelijkertijd was er ook een politieke markt en kon ik me oriënteren op alle partijen. D66 kwam als winnaar uit mijn ‘onderzoek’ maar ik ben wel een kritisch partijlid, iets linkser dan de landelijke lijn.’ In 2014 werd Jolien burgerraadslid en in 2018 raadslid voor D66.

‘Ik weet inmiddels wel hoe de hazen lopen’, lacht ze. ‘Van Adriaan heb ik ontzettend veel geleerd over politieke zaken en strategie. Ik vind het leuk om stappen te zetten en keuzes te maken maar dat moeten we als politiek wel samen doen. We willen per slot van rekening allemaal hetzelfde: het beste voor Voorschoten. Toch blijkt samenwerken en besluiten nemen niet zo makkelijk, maar al te vaak verzandt een discussie op details en worden besluiten uitgesteld. Jammer want niets doen betekent stilstand en dat is achteruitgang. Als fractievoorzitter hou je de grote lijn in de gaten en ben je meer met de lange termijn bezig, onder andere in het presidiumoverleg met alle fractievoorzitters. Een van mijn doelen, en ik heb er nogal wat, is om raadsvergaderingen interessanter te maken voor inwoners. Hoe? Door de cultuur te veranderen en discussies compacter te maken zodat het makkelijker te volgen is.’

Dat doet ze samen met Patty en Esther Mieremet. ‘Kanjers, waar ik heel blij mee ben. Vrouwen zijn over het algemeen meer pragmatisch ingesteld, werken meer verbindend en zoeken naar oplossingen. Met de komst van Patty hebben we nu 11 vrouwen en 10 mannen in de raad, we zijn in de meerderheid. Dat is al mooi maar ik zou nog veel meer diversiteit willen zoals jongeren en mensen met een beperking of met een niet-Nederlandse afkomst. Ik hoop dat dat snel gaat lukken.’