D66 Voorschoten presenteert verkiezingsprogramma

D66 Voorschoten presenteert haar verkiezingsprogramma “Op Elkaar Bouwen”, waarmee we onze ambitie voor de komende jaren uitstippelen. Wij zijn ambitieus en optimistisch. Het hele programma is op deze site te lezen, onder het kopje verkiezingscampagne. In dit bericht spreekt lijsttrekker Adriaan Andringa over het verkiezingsprogramma.

“Een van de grootste uitdagingen waar ons dorp voor staat is de bouw van voldoende betaalbare woningen. Veel te lang heeft de woningbouw in Voorschoten nagenoeg stilgestaan. Daardoor is het, zeker voor starters en ouderen, bijna onmogelijk geworden om in hier een huis te vinden. In de afgelopen vier jaar zijn we echter een nieuwe weg ingeslagen. We hebben veel plannen gemaakt om eindelijk weer te gaan bouwen, zoals op de Intratuin-locatie, in Starrenburg III en bij Huize Bijdorp.

Een plan is echter nog geen woning. De komende jaren moeten daarom palen de grond in en zonnepanelen het dak op. Vooral in de sociale- en middensector moeten we een enorme slag maken. Reeds gemaakte plannen gaan we uitvoeren en nieuwe locaties – zoals op de plaats van het cultureel centrum – gaan we ontwikkelen. We moeten ons daarbij realiseren dat de ruimte in Voorschoten schaars is. Als we niet onze parken, speeltuinen of het groene buitengebied willen opofferen – en D66 wil dat niet – zullen we soms moeten kiezen om wat meer de hoogte in te gaan. Geen torenflats, maar wel één of twee verdiepingen erbij, waar dat in de omgeving past. ‘Op elkaar bouwen’ dus.

Toch gaat de titel van dit verkiezingsprogramma over meer dan alleen onze woningbouwopgave. Inwoners, organisaties en ondernemers moeten op elkaar en vooral op de gemeente kunnen bouwen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Te vaak kunnen inwoners dat niet. Omdat moeilijke beslissingen vooruit worden geschoven. Omdat op genomen besluiten wordt teruggekomen. Omdat slecht wordt gecommuniceerd. Of omdat ideeën van bewoners aan dovemansoren gericht lijken te zijn. Dat gevoel leefde al voordat Voorschoten en Wassenaar zo’n tien jaar geleden besloten hun ambtelijke organisaties samen te voegen, maar het is er in die tijd niet beter op geworden. Nu we de samenwerking met Wassenaar hebben opgezegd, moet de eigen gemeentelijke organisatie een basis gaan bieden waar iedereen in Voorschoten op kan bouwen.
Toch zou het te makkelijk zijn om alleen naar de ambtelijke organisatie te kijken. De politiek draagt vooral zelf verantwoordelijkheid voor het gebrek aan vertrouwen dat veel van onze inwoners hebben in de gemeente. Het dossier rond de zogenaamde multifunctionele culturele accommodatie (MFCA), een nieuw onderdak voor culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties in Voorschoten, is daarvan een pijnlijk voorbeeld. Al vijftien jaar wordt in Voorschoten gepraat over zo’n MFCA en al vijftien jaar durft de gemeenteraad het niet aan een besluit te nemen. Op het moment dat er een besluit genomen moet worden, vraagt de raad steeds om nog een onderzoek, nog een studie, nog een andere variant om uit te werken. Het gevolg is dat verenigingen en organisaties in de kou komen te staan. Het cultureel centrum gaat dicht, een alternatief is er niet en toch nam de gemeenteraad in november wéér geen besluit toen een concreet plan voor nieuwbouw bij de bibliotheek op tafel lag. Het dorp kon er helaas niet op bouwen dat wij als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid nemen.
Dat moet anders. Nu Voorschoten weer een eigen organisatie heeft en we onze blik hebben gericht op de Leidse regio, moeten we de komende jaren ook echt onze verantwoordelijkheid nemen. Dit is het moment om te bewijzen dat we bestaansrecht hebben als zelfstandig dorp, dat we als gemeenteraad een goed voorzieningenniveau in stand kunnen houden en een gezonde boekhouding kunnen voeren. Dit is het moment om te laten zien dat we in Voorschoten op elkaar kunnen bouwen. Dat is waar D66 voor gaat!”