D66: Verkoop AB-huis is goed voor Voorschoten

De beoogde verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis is goed voor Voorschoten. Dat stelde D66 tijdens de behandeling van een voorstel in de gemeenteraad. “De verkoop van het AB-huis maakt begrijpelijk veel emotie los”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “Het gebouw hoort bij het DNA van ons dorp, is een cultuurhistorisch monument en moet ten dienste staan van de samenleving. De beste manier om die unieke positie van het AB-huis in ons dorp voor de lange termijn te beschermen, is door het te verkopen aan iemand met het specialisme en de middelen om het gebouw recht te doen.”

Gratis gebruik

Het openbaar gebruik en het onderhoud van het AB-huis laten al jaren te wensen over. De gemeente heeft het geld niet om de grote investeringen te doen die het gebouw nodig heeft en vraag naar gebruik van het AB-huis uit het dorp is er al jaren nauwelijks. Andringa: “De ondernemer die door een commissie van experts is geselecteerd om het gebouw te kopen, heeft een ruime staat van dienst om monumenten te renoveren en exploiteren. Bovendien wil hij het gebouw zelfs gratis beschikbaar stellen aan verenigingen in Voorschoten, iets wat we als gemeente niet doen en zelfs niet mogen doen.”

Cultuur en hotel

D66 ziet bovendien aanvullende kansen die de verkoop biedt. Andringa: “Het plan om een hotel in het AB-huis te openen, naast het openbaar gebruik, biedt fantastische vooruitzichten voor de Voorstraat en het centrum. En de opbrengst van de verkoop kunnen we gebruiken om een nieuw onderdak voor culturele organisaties in Voorschoten te financieren. Daarom is de verkoop van het AB-huis goed voor de gemeenschap van Voorschoten.”