Update formatie in Voorschoten

Afgelopen donderdag vond het Raadsdebat plaats over de nieuwe coalitie. Informateur Rosenthal stelde een coalitie voor met VVD, CDA, GroenLinks en D66. In de vergadering bleek dat het merendeel van de Raad Voorschoten Lokaal echter een kans wilde geven en ook vanuit D66 stelde fractievoorzitter Adriaan Andringa voor om (zoals ook eerder in de Raad voorgesteld) de opdracht tot formeren aan de grootste drie partijen te geven. Dit is democratisch gezien de beste optie, omdat op deze drie partijen de meeste Voorschotenaren gestemd hebben en deze drie partijen bovendien de afgelopen maanden al flink overlegd hebben en zij dus snel tot een akkoord kunnen komen. Hier is Voorschoten bij gebaat. Het resultaat lijkt misschien voor D66 niet het beste, maar wij zijn van mening dat we juist vanuit de oppositie constructief kunnen meedenken over hoe goede plannen in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden. En hoe we minder goede plannen kunnen verbeteren. Op die manier kunnen we ons progressieve, sociaal-liberale geluid goed vertegenwoordigen in het Voorschotense gemeentebestuur. Daar zullen we vol op inzetten de komende jaren.