D66: Organiseer afvalinzameling in Leidse regio

Donderdag 7 oktober is in de Voorschotense gemeenteraad het grondstoffenplan vastgesteld. Hierin staat hoe we in Voorschoten ons afval inzamelen. D66 heeft het college opgeroepen om de afvalinzameling regionaal te organiseren, zodat meer afval gerecyceld kan worden en de kosten voor inwoners beheersbaar blijven.

“Ons streven is om bijna al ons afval her te gebruiken als grondstof. Het aantal huishoudens in Voorschoten is te laag om deze ambitie zelfstandig te realiseren”, aldus D66-raadslid Jolien Schroot. “Onze gemeente organiseert nu nog haar eigen afvalinzameling. De inzameling is op orde, maar het lukt onvoldoende om aan de door het Rijk gestelde eis van minder restafval te voldoen. We verwachten dan ook boetes. Deze boetes zullen leiden tot een verhoging van de afvalheffing voor onze inwoners. Deze extra kosten kunnen we voorkomen door afval goed te scheiden. Daar is onder andere langdurige communicatie voor nodig.”

Communicatiecampagnes om afvalgedrag te verbeteren zijn betaalbaarder en effectiever als gemeenten samenwerken en de kosten delen. D66 wil dan ook in de komende collegeperiode samen met Leidse regiogemeenten de afvalinzameling gaan organiseren.

“Alles wat we aanschaffen wordt op enig moment afval… en wat daarna volgt is een blinde vlak”, citeert Schroot wetenschapsjournalist Ziya Tong. “Afval verandert van iets onbruikbaars in iets nuttigs als we er producten van maken zoals compost, papier en flessen. De circulaire economie krijgen we betaalbaar voor elkaar als we met onze regio samen werken.”