D66: nu of nooit voor cultuur in Voorschoten

Als de gemeenteraad nu niet besluit om een nieuw huis te bouwen voor cultuur in Voorschoten, komen de verenigingen in ons dorp op straat  te staan. Dat stelt D66 bij de bespreking van de multifunctionele culturele accommodatie (mfca). De gemeenteraad heeft al besloten het Cultureel Centrum volgend jaar te sluiten. Dat kan niet lang meer gerekt worden. Bovendien is de locatie aangewezen voor het bouwen van woningen. Daarom moet nu een knoop worden doorgehakt. “De gemeenteraad heeft in de afgelopen 15 jaar 14 verschillende varianten voor een mogelijke mfca besproken”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “Tien van die varianten zouden in plaats van of rondom de Kruispuntkerk gebouwd moeten worden. Dat bleek echter elke keer onuitvoerbaar vanwege kosten en ruimtegebrek. Nu nog jaren blijven praten over andere opties betekent dat culturele verenigingen uit Voorschoten op straat komen te staan. Dat is voor D66 onaanvaardbaar.

Bibliotheek

De Raad moet op 11 november een besluit nemen over een plan van de bibliotheek om hun gebouw uit te breiden met een zaal en diverse faciliteiten om cultuur en maatschappelijke organisaties huisvesting te bieden. Aan dat plan wordt al vier jaar, samen met het Filmtheater, gewerkt. Andringa: “Het plan van de bibliotheek biedt veel kansen voor Voorschoten. Het voldoet helaas niet aan alle wensen van organisaties die een paar keer per jaar een echt grote zaal nodig hebben, maar betekent wel dat jong en oud in Voorschoten ook in de toekomst met kunst en cultuur bezig kan zijn. Er ligt een goed doordacht en uitgewerkt initiatiefvoorstel, dat de steun van de gemeente verdient.”

Erfgoed

D66 verbaast zich over het gemak waarmee een deel van de gemeenteraad voorstelt om de Kruispuntkerk te slopen. Die kerk is al sinds jaar en dag een monument, is beeldbepalend voor het centrum van Voorschoten en hoort echt bij ons cultureel erfgoed. “Volgens erfgoed experts is het zeer onwaarschijnlijk dat een rechter, na een jaren slepende juridische strijd, toestemming zal geven om de Kruispuntkerk te slopen”, besluit Andringa. “Maar los van die juridische vraag mag je van een gemeente verwachten dat ze zorgvuldiger met haar erfgoed omgaat. Het valt niet uit te leggen dat een deel van de gemeenteraad grote bezwaren had bij de verkoop van een monument als het AB-huis, maar geen enkel bezwaar heeft tegen het slopen van een ander monument.”