D66 wil nieuw plan voor AB-huis

D66 wil dat na de verkiezingen een nieuw plan wordt gemaakt voor de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis. Die oproept doet D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa tijdens de gemeenteraadsvergadering. Nu de voorgenomen verkoop van het AB-huis aan Bayer Vastgoed Beheer niet door gaat, zal de gemeente terug moeten naar de tekentafel. “We moeten ervoor zorgen dat het AB-huis weer echt gebruikt gaat worden door de Voorschotense gemeenschap”, aldus Andringa. “Een nieuw gemeentebestuur moet daar een plan voor opstellen na de verkiezingen.”

Juridische problemen

Het AB-huis werd in 1912 aan de gemeente Voorschoten geschonken, onder voorwaarde dat het altijd een publieke functie zou houden voor de gemeenschap. Al jaren blijkt van die publieke functie in de praktijk weinig gebruik gemaakt te worden. Bovendien is het gebouw niet goed onderhouden. Daarom wilde de college van B&W het AB-huis verkopen aan een eigenaar die een nieuwe invulling zou geven aan het openbaar gebruik. Daarvoor was in eerste instantie de huidige huurder aangewezen, maar uiteindelijk besloot de gemeenteraad om een openbare verkoop te organiseren. Dat proces is op juridische problemen gestuit en lijkt mislukt. Andringa: “We zullen nu eerst de juridische afwikkeling van de verkoop af moeten wachten, voor we een nieuw besluit nemen over de toekomst van het AB-huis.”

Openbaar gebruik

Tijdens de twee verkooprondes die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is gebleken dat er veel mogelijkheden zijn om het AB-huis veel beter te gaan gebruiken. Naast plannen voor een hotel, lagen er ook concrete voorstellen om een deel van het gebouw gratis te laten gebruiken door organisaties en verenigingen uit Voorschoten. De gemeente is wettelijk verplicht om kostendekkende huur te vragen. Dat maakt het voor veel organisaties moeilijk om het gebouw goed te gebruiken. Een ondernemer is dat echter niet verplicht en heeft daarom meer mogelijkheden om het gebouw open te stellen. “D66 ziet nog steeds kansen om het gebouw bij verkoop een betere invulling te geven voor de gemeenschap van Voorschoten”, aldus Andringa. “We zullen echter de tijd moeten nemen om een nieuw plan op te stellen. Inwoners, ondernemers en organisaties uit Voorschoten moeten daar uitgebreid bij betrokken worden.”