D66 trekt zich terug uit onderhandelingen

D66 zal niet langer deelnemen aan de onderhandelingen over het vormen van een nieuw gemeentebestuur in Voorschoten. Dat heeft de partij laten weten aan de formateurs en de onderhandelaars. “Inhoudelijk zijn de verschillen op veel onderwerpen best te overbruggen”, aldus D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We zien echter ook een verschil in bestuursstijl. De komende jaren moeten we samen met het dorp een aantal moeilijke besluiten nemen, die in het verleden vaak vooruit zijn geschoven. Dat vraagt om daadkracht en concrete afspraken over hoe we onze plannen ook echt gaan uitvoeren. Helaas blijken de verschillen in dat opzicht te groot om deze coalitie tot een succes te maken”. 

Inhoudelijk waren de gesprekken over veel beleidsvraagstukken goed. Hoewel er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt, was er overeenstemming over verschillende onderwerpen. Andringa: “Iedereen is zich bijvoorbeeld bewust van de noodzaak om snel meer betaalbare woningen te bouwen en om inwoners beter te betrekken bij gemeentelijk beleid. Ik verwacht dan ook dat er straks veel punten in een coalitieakkoord zullen staan die wij kunnen steunen. Ook vanuit de oppositie zal D66 daarom een constructieve houding aannemen en haar verantwoordelijkheid nemen om goede plannen om te zetten in concreet beleid. Bij ingewikkelde onderwerpen zoals de gemeentefinanciën of de toekomst van het Cultureel Centrum, zagen we echter de reflex om moeilijke besluiten vooruit te schuiven. Dat wil D66 anders zien.”