D66 pleit voor wijkgerichte aanpak in het sociaal domein

Het budget dat de gemeente voor het sociaal domein krijgt staat onder druk. Dit betekent dat er de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt. In het beleidsplan Sociaal Domein 2023 van Voorschoten wordt dit nader uitgewerkt. D66 pleit hierbij voor een wijkgerichte aanpak.

Het is belangrijk om meer slimme verbindingen te maken. In de samenwerking tussen onderwijs en zorg of zorg en inkomensondersteuning zijn de afgelopen jaren al stappen gezet. Maar er is nog meer mogelijk volgens D66-raadslid Patty Wijnen-Lunenburg. “Wijken in Voorschoten verschillen bijvoorbeeld qua gemiddeld inkomen per huishouden, maar ook qua gezondheid van inwoners. In plaats van een algemeen aanbod te hebben voor alle inwoners, is het effectiever om gericht in te zetten op problematiek die op wijkniveau speelt.” Hier ligt volgens Patty ook de kans om breder te kijken, bijvoorbeeld naar de kwaliteit van (sociale) woningen of overlast. “Als we een heerlijk woondorp willen blijven voor ál onze inwoners, zullen we in sommige wijken een paar stappen extra moeten zetten.”

Eind 2022 is Patty in de gemeenteraad gestart als raadslid namens D66. Zij neemt de raadszetel over van Adriaan Andringa die verhuisd is naar Duitsland. Patty neemt deel aan de commissie Mens & Samenleving. In deze commissie worden onderwerpen uit het sociaal domein besproken zoals jeugdhulp, Wmo, sport en gezondheid. Patty is opgegroeid in Vlietwijk en woont daar nu ook met haar gezin. In het dagelijks leven richt zij zich op de kwaliteitsverbetering bij een grote zorgorganisatie. Daarnaast heeft zij bij meerdere gemeenten in de regio gewerkt als beleidsadviseur en projectleider in het sociaal domein. “Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten om de keuzes die we in het sociaal domein moeten (of willen) maken”, aldus Patty.