Centrumvisie; nu de visie omzetten in actie – de vervolgstappen

D66 was afgelopen donderdag in de commissievergadering positief over de centrumvisie die besproken werd. Het is een ambitieus plan om het centrum van ons dorp leefbaarder te maken. Veel belanghebbenden zijn gesproken, van huidige bewoners van het centrum tot ondernemers. Het plan is een visie en tegelijkertijd worden ook concrete voorstellen gedaan. 

compliment

In de commissie gaven alle politieke partijen aan dat deze centrumvisie herkenbaar is en goed in elkaar zit. De wethouder gaf in zijn reactie aan deze complimenten door te geven aan de makers van het plan.

vervolgstappen

“Deze centrumvisie is een mooi plan en nu moeten we doorpakken. D66 Voorschoten is benieuwd naar de vervolgstappen en kijkt daar naar uit.”, aldus Esther Mieremet, raadslid D66. Het plan van aanpak waarover in de visie wordt geschreven zal helderheid verschaffen. Een zorg die in de commissie vergadering is geuit door meer partijen is de continuïteit van de uitvoering. D66 wil niet steeds van koers wijzigen, maar een gekozen richting daadwerkelijk tot een goed einde brengen. Daar snakken alle inwoners, ondernemers en de cultuursector naar. Dit betekent ook keuzes maken en dat zal D66 doen, geeft Mieremet aan.