D66: prioriteit voor nieuwbouw Fortgensschool

 Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 heeft D66 aandacht gevraagd voor onderwijshuisvesting. In het coalitieakkoord staat dat goede onderwijshuisvesting cruciaal is en prioriteit heeft, toch zijn de voorbereidingen nog niet gestart. Een grote teleurstelling voor meerdere basisscholen in Voorschoten.

Kadernota

In de Kadernota 2024 geeft het college aan welke prioriteiten zij voor het komende jaar heeft. In optiek van D66 hoort daar nieuwbouw voor de Fortgensschool bij. In het huidige Integraal Huisvestingsplan staat deze nieuwbouw namelijk gepland in de periode 2023-2026. Maar in de Kadernota bleek de eerste investering pas aan het eind van deze periode gepland. 

Spoed

‘Het is belangrijk dat de Fortgensschool zo spoedig mogelijk kan starten met de nieuwbouw, aldus D66-raadslid Patty Wijnen-Lunenburg. De school heeft te kampen met achterstallig onderhoud waardoor de komende tijd alsnog noodzakelijke reparaties moeten plaatsvinden.’

Gehele raad

D66 heeft het college opgeroepen om de nieuwbouw van de Fortgensschool prioriteit te geven en uiterlijk in 2026 te realiseren. De hele raad schaarde zich achter de motie van D66 om uiterlijk in 2026 een gebouw voor de Fortgens op te leveren. Op deze manier kan wethouder van der Elst zelf de nieuwe school openen.