Zorg, Welzijn en Sport

Een gemeente zorgt dat inwoners in staat worden gesteld om zo gezond mogelijk te leven. Iedere gemeente moet bij wet zorg dragen voor voldoende zorgvoorzieningen. De groene stad is een gezonde stad. Extra aandacht besteden aan ziektepreventie gebeurt door onder meer te zorgen voor voldoende ruimte om te bewegen. De gezondheid en de gezondheidsbeleving van de inwoners zal daarmee toenemen.

Zorg en welzijn

 • De gemeente moet activiteiten gericht op gezondheid en vitaliteit stimuleren.
 • De gemeente moet voldoende ruimte scheppen voor lichamelijke beweging, actieve sportbeoefening van de inwoners.
 • Wij willen gerichte voorlichting over gezonde levensstijlen voor alle inwoners.
 • Wij willen dat Vlissingen zich in ieder geval aansluit bij Het Schone Lucht Akkoord en inzet op een rookvrijegeneratie.
 • Wij willen dat de gemeente meer investeert in gezondheid en mentale weerstand van de inwoners.
 • Wij willen de armoederegeling op het gebied van sport en cultuur voor jongeren behouden en daar waar mogelijk zelfs uitbreiden.
 • Wij vragen de gemeente haast te maken met de bouw van de energiezuinige, milieuvriendelijk te beheren, multifunctionele sport- en verenigingsgebouwen.
 • Wij willen extra opleidingsplaatsen voor huisartsen en tandartsen creëren met gelden uit Wind in de zeilen om zo de tekorten weg te werken.

Sport

Sport draagt bij aan gezondheid en welzijn. Wij willen dat iedereen sport moet kunnen beoefenen die bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om meer te bewegen. De gemeente zal daarbij rekening moeten houden met het inrichten van de openbare ruimte.

 • De gemeente zal het versterken van uitwisselingen en combinaties van sportclubs, scholen en ‘ongeorganiseerd’ sporten op grasveldjes en pleinen moeten versterken.
 • Het inzetten van een buurtsportcoach behoort hierbij tot de mogelijkheden.
 • Deze buurtsportcoach zorgt dat er een breed, divers en inclusief sportaanbod op scholen en in de wijken aanwezig is.
 • Bij het accommodatiebeleid en de inzet van subsidies voor sportverenigingen moet worden gekeken naar betere samenwerking; Dit geldt ook voor het gebruik van sportaccommodaties en velden.