Veiligheid en Handhaving

Voor D66 heeft een gevoel van veiligheid vooral betrekking op gevoelens van overlast en sociale veiligheid. De snelheid waarin branden worden geblust, hulpverleners aanwezig zijn bij ongevallen etc. Wij willen dat de burgemeester en de gemeente vooral inzetten op het voorkomen van gevoelens van onveiligheid en dus op voorlichtingsactiviteiten en preventie. Pas in de tweede instantie kiezen we voor beteugelende maatregelen en repressie.

  • De regels binnen de APV die niet doelmatig, zinvol of te handhaven zijn, worden aangepast.
  • Om overlast op de boulevards tegen te gaan.  Willen wij de boulevards inrichten als wandel, flaneer en fietsgebieden.
  • Wij willen een algeheel verbod op het afsteken van particulier vuurwerk in de gemeente.
  • De gemeente moet dan wel het initiatief nemen in het organiseren van een centrale vuurwerkshow met nieuwjaar.
  • Wij willen een duidelijk beleid voor het intrekken van slapende vergunningen.
  • Wij willen aandacht geven aan zaken als institutioneel racisme en LHBTIQ+ emancipatie aan de orde komen. D66 laat daarbij zien dat we streven naar een inclusieve samenleving. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat al vroeg in het onderwijs aandacht wordt besteed aan mentale gezondheid en mentale weerbaarheid.