Stedelijke ontwikkeling en Woningbouw

Vlissingen is bedoeld om in te wonen, te werken en te leven. Recreëren en genieten moeten eveneens een plaats hebben in de stad. De ontwikkeling van het Scheldekwartier is in volle gang. Toch blijven er nog voldoende aandachtspunten en zijn er nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Een stad is nooit af.

 • Wij willen dat de gemeente bij bouwplannen zijn bomen en groen net zo belangrijk als stenen.
 • Wij willen Zelfwoonplicht invoeren, om onderverhuur te voorkomen.
 • Wij willen dat vanwege de te verwachten extreme regenval er nadrukkelijk wordt gedacht aan de afvoer en opslag van hemelwater.
 • De gemeente moet goede fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte realiseren voor iedereen.  
 • Wij willen modernisering en verduurzaming van het woningbestand.
 • We moeten inwoners en bedrijven ondersteunen om te verduurzamen  en zo deel uit maken van de klimaatadaptatie.
 • Wij willen de Schilders buurt met voorrang vernieuwen.
 • Verduurzaming van bestaande bedrijfspanden moet in samenspraak met ondernemers en met gebruikmaking van Rijksinitiatieven.
 • Arbeidsmigranten moeten op een verantwoorde wijze worden gehuisvest.
 • Wij zullen nauwlettend de ontwikkelingen op het Arsenaalplein volgen. De gemeente zal samen met belanghebbenden en inwoners van dit gebied moeten streven naar een breed gedragen herinrichting en bestemming.
 • Wij willen dat de Spuikom recreatief groen/blauw wordt ontwikkeld en waterberging in dit gebied moet bewaard blijven.