Participatie en het initiatief van anderen

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een samenleving. Zij geven onbaatzuchtig een bijdrage aan allerlei maatschappelijke- en sportorganisaties. D66 vindt dat er meer samenwerking tussen groepen van inwoners en de gemeente tot stand moet komen.
Bij het opstellen van de omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet leggen wij vooral nadruk op inwonersparticipatie en burgerinitiatief.

  • De gemeente moet inspraak en invloed van inwoners bevorderen. 
  • Daarom moet de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunen voor een groene stad.
  • Het bomenfonds moet actief en blijvend ondersteund worden.
  • D66 gaat uit van positieve en constructieve politiek en wil bewoners in de wijken proactief betrekken bij besluitvorming.
  • Wij willen dat wijkraden blijvend ondersteund worden.