Onderwijs

D66 staat al vanaf het begin van haar bestaan op het standpunt dat goed en bereikbaar onderwijs er moet zijn voor iedereen en beschouwd onderwijs als een van de pijlers waarop onze samenleving is gebouwd. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een leven lang te leren. D66 vind innovatie in alle facetten en de sleutel tot verdere ontwikkeling. Wij willen daarom samen met alle partners in het onderwijs zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

 • Het gemeentebestuur vooral moet letten op kwaliteit van de gebouwen en een goede spreiding van onderwijsinstellingen door de gemeente.
 • De gemeente moet letten op de mate waarin leerlingen vanuit alle sociale en fysieke achtergronden kunnen meedoen en erbij kunnen horen. Hierbij moet ook worden gelet op mentaal welzijn.
 • De gemeente moet meer investeren in voorschools onderwijs. Juist hier kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden snel worden gesignaleerd en met de juiste inzet worden bijgestuurd.
 • Wij zijn een groot voorstander van het samenvoegen van openbaar en bijzonder onderwijs in één schooltype en onder één bestuur. Wij erkennen het recht van elke gezindheid een eigen school op te richten.
 • Wij zullen aanvragen voor alle vormen van onderwijs, mits deze voldoen aan alle wettelijke eisen, positief beoordelen.
 • Wij willen dat de gemeente veilige schoolzones rondom elke school aanlegt.
 • Wij willen dat de gemeente het aanbod van cultuur en sport in educatie stimuleert.
 • De nieuwe brede basisschool voor de binnenstad op het Scheldekwartier zal bij voorkeur in de Machinefabriek gevestigd worden.
 • Wij willen dat de gemeente blijft investeren in weekend- en zomerscholen.
 • Wij willen dat de bibliotheek in de scholen blijft, om leesvaardigheid te stimuleren.
 • Wij willen een gerichte aanpak van de bestrijding van laaggeletterdheid en verminderde leesvaardigheid.
 • Wij willen van Vlissingen een echte studentenstad maken.
 • De gemeente moet samen met de HZ University of Applied Sciences plannen ontwikkelen voor goede en betaalbare huisvesting voor studenten.