Ondernemers, werkgelegenheid en toerisme

D66 wil dat de gemeente zo veel mogelijk regionaal maar ook provinciaal samen werkt om de economische infrastructuur op Walcheren te versterken.
Omdat bedrijvigheid los staat van gemeentegrenzen ligt het voor de hand om het economisch beleid vooral gezamenlijk en dus regionaal/provinciaal aan te pakken.

  • De gemeente moet samen met het MKB en de VOC een plan van aanpak opstellen voor de binnenstad en de Scheldestraat, gericht op vergroten van de aantrekkingskracht en verbeteren van voorzieningen voor inwoners, ondernemers en toeristen.
  • Wij willen de vorming van een binnenstad fonds voor Vlissingen en Oost-Souburg
  • In het binnenstadfonds kunnen gemeente, ondernemers en organisaties samen investeren in de binnenstad.
  • Wij willen in de gemeente een zo vitaal mogelijk ondernemersklimaat te creëren.
  • Wij willen te complexe, en gedetailleerde regelgeving voor het MKB in de APV voorkomen. Als regels echt nodig zijn moeten ze eenvoudig, uitvoerbaar en controleerbaar zijn.
  • De gemeente moet actief werven, meewerken en meedenken met duurzaam vernieuwende ondernemers die zich in Vlissingen willen vestigen.