Natuur in een groene en gezonde stad

D66 zet opnieuw in op een groen, gezond en leefbaar Vlissingen. Wij willen dus meer bomen en bos in de hele gemeente. Bomen, planten en al het andere levende groen maken wezenlijk onderdeel uit van de kapitaalgoederen van een gemeente.

 • Wij zetten in op extra bomen en groen in het openbaar gebied, om zo de hitte van de stenen tegen te gaan en voor meer waterberging te zorgen in tijden van extreme regenval.
 • Schoolpleinen moeten groener.
 • Door aanleg van grasveldjes en speelgroen wordt de schoolomgeving ook gezonder.
 • We willen dat de gemeente meer speelvoorzieningen in de wijken aanlegt.
 • De Spuikom moet een park blijven. Hier geldt dat de diversiteit van dit gebied bewaard moet blijven binnen de groene recreatieve invulling.
 • We willen dat de gemeente in overleg met de omringende gemeenten een gemeenschappelijke visie opstelt om zwerfvuil in de stad en de stranden te voorkomen.
 • Wij blijven van mening dat in het Nollebos/Westduinpark geen extra bebouwing kan plaatsvinden en we willen dat de gemeente daar vooral investeert in kwaliteit en cultuur.
 • Wij zien dat milieueducatie er is voor elke leeftijd en elk moment. Bewustwording om het milieu te sparen door milieuvriendelijk handelen, moet een plek krijgen in alle gemeentelijke plannen.
 • We willen dat de gemeente beter toeziet op het hergebruiken van bouwafval. Dat kan heel goed in de milieustraat, door daar een tweedehands bouwmaterialendepot in te richten.
 • Wij willen dat alle auto’s, inclusief al het zware materieel van de gemeente, worden aangedreven door energie van hernieuwbare bronnen.
 • Wij willen dat bij aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden dit uitgangspunt wordt meegenomen in de programma’s van eisen.
 • Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door op de daken van alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen.
 • Wij willen dat de gemeente bij renovatie inzet op vergroening door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en groene daken.
 • Wij willen behoud en uitbreiding van ons insecten bestand door het groenbeheer volledig te laten uitvoeren volgens het keurmerk ”Kleurkeur”.
 • Wij willen dat de gemeente zich aansluit bij de lobby om het varende ontgassen te verbieden.