Kunst en Cultuur

Cultuur is van iedereen, voor iedereen, en voor iedereen anders. D66 wil dat alle Vlissingers in een zo vroeg mogelijk stadium kennis kunnen maken met kunst, cultuur en cultuurhistorie. D66 wil dat toegang tot kennis van kunst, cultuur en bekendheid met cultureel erfgoed eenvoudig en laagdrempelig is. Vlissingen heeft een rijk cultureel verleden en daarmee een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Deze aantrekkingskracht wordt positief beïnvloed door het maritieme verleden, de ligging aan de Westerschelde en de stranden. De aanwezigheid van de Boulevards, de pittoreske binnenstad en een groot aantal monumenten maken deel uit van die cultuur en het DNA van Vlissingen.

  • Wij willen dat de vier kern musea van Vlissingen, het Zeeuws Maritiem MuZEEum, het museumschip Mercuur, het museum Scheldewerf en museum Panorama Walcheren, blijvend ondersteund worden.
  • Wij willen dat activiteiten rondom de herdenking van de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaken van de Vlissingse toeristische pijlers.
  • Vlissingen moet blijvend ruimte bieden aan aantrekkelijke culturele evenementen en de positie als bevrijdingsfestivalstad behouden.