Financiën en Gemeentelijke organisatie

De financiële positie van Vlissingen is nog steeds zorgelijk al is door de Art 12 status al veel zorg weggenomen. Mede door een strikt beleid en de verkoop van gronden in het Scheldekwartier en een goede controle op de gemeentelijke financiële huishouding klimt Vlissingen langzaam uit het dal. Wij vinden dat de gemeente blijvend moet inzetten op een duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid. Hieronder valt dus ook het onderhoud van alle gemeentelijke kapitaalgoederen. Niet alleen wegen, straten en pleinen vallen hieronder maar vooral ook bomen en groenzones.

 • Zodra de financiële positie van de gemeente dat toelaat willen we de verdeelsleutel van de OZB aanpassen en een verlaging van de tarieven voor ondernemers invoeren. Dit kan de gemeente aantrekkelijker maken voor toekomstige investeringen.
 • D66 wil voorscheiding afval invoeren in heel de gemeente.
 • Wij willen rioolrecht voor een eenpersoonshuishoudens invoeren.
 • D66 wil hondenbelasting stapsgewijs afbouwen.
 • Gelijktijdig willen wij stapsgewijs opvoeren van de toeristenbelasting.
 • Wij willen de verdergaande verjonging van de ambtelijke organisatie voortzetten.
 • D66 wil generieke subsidies voor sportverenigingen afbouwen, maar toewerken naar maatwerk.
 • De gemeente moet toewerken naar subsidiemaatwerk voor mensen met een uitkering.
 • In het kader van het armoedebeleid willen we dat de gemeente betere regelingen treft voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk met een uitkering.
 • D66 wil jongeren een stem geven in de politiek! Mede doormiddel van een kinderburgemeester en jongerenpanels.
 • Overheidscommunicatie moet voor iedereen begrijpelijke zijn, het zogeheten B1 niveau.
 • Wij blijven voorstanders van het opheffen van gemeenschappelijke regelingen om meer democratische controle terug te brengen naar gekozen vertegenwoordigers.