Bereikbaarheid en mobiliteit

Vlissingen ontkomt niet aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Om een groene en gezonde stad te bereiken zal het autoverkeer moeten afnemen. Nu er sinds de pandemie meer wordt thuisgewerkt, zal de ook gemeente nadrukkelijker moeten kijken naar het terugdringen van het autogebruik. Voor fietsers en voetgangers willen we de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren. In de autoluwe binnenstad zijn de auto’s te gast. De Boulevards worden wat ons betreft geheel autovrij. Hiermee geven we vooral ruimte aan fietsers en voetgangers en versterken het toeristisch recreatief karakter van de stad.

  • Om een echte fietsvriendelijke stad te worden, moet een netwerk van verkeersveilige fiets- en wandelroutes naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, sportvoorzieningen en recreatiegebieden etc. aangelegd worden.
  • Wij willen dat de gemeente de aanleg van laadpalen voor de elektrische auto’s, fietsen en scootmobiel stimuleren.
  • De gemeente moet op alle manieren inventiever omgaan met het aantal parkeerplaatsen en betere verwijssystemen. Zodat de binnenstad echt autoluw kan worden. 
     
  • Wij willen dat er nadrukkelijker gekeken wordt naar de verkeers- en parkeerproblemen in de woonwijken.
  • Wij willen een onderzoek naar verbetering gevaarlijke kruispunten zoals De Willem Ruysstraat/Dokweg.
  • Wij willen de doorstroom verbeteren vanaf de A58 door het bouwen van een tunnel onder het spoor en kanaal. Verder zal ook de rotonde met afslag richting de Walcherse kust een “turbo-rotonde” moeten worden.
  • Wij willen een maximale snelheid van 30 km/h in alle woonwijken.