Desiree treed terug als raadslid

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Eind september is het spijtige nieuws naar buiten gekomen dat Desiree Schrijver besloten heeft te stoppen als raadslid in Vlissingen. Hieronder kunt u haar afscheidsbrief vinden.

Hierbij wil ik mijn ontslag indienen als raadslid van de gemeenteraad van Vlissingen. Na grondige overweging heb ik besloten om mijn positie als raadslid met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Ik ben iets langer dan een jaar geleden vol enthousiasme en energie begonnen als raadslid. Deze functie was een prachtige kans voor mij om bij te dragen aan de toekomst van de gemeente Vlissingen. Ik heb de afgelopen periode uitgebreid nagedacht en de balans opgemaakt en moet tot de conclusie komen dat het raadslidmaatschap me niet past. Het wringt bij mij tussen de werklast en mijn privéleven en gaat ten koste van mijn persoonlijke welzijn. Daarom heb ik besloten mijn functie als raadslid met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Ik ben D66 en de stemmers dankbaar dat zij mij deze kans hebben geboden. Ook ben ik dankbaar voor de vele leerzame ervaringen en nieuwe contacten die ik heb opgedaan tijdens mijn tijd als raadslid. Ik wil ook mijn dank en waardering uitspreken voor de ondersteuning en samenwerking die ik heb ontvangen van de collega raadsleden, het college, de griffie en de ambtenaren.

Mijn ontslag is een persoonlijke beslissing en heeft niets te maken met enig disfunctioneren binnen onze fractie. Ik heb het volste vertrouwen in de capaciteiten van mijn collega om het werk voort te zetten en de belangen van onze gemeente te behartigen.

Ik zal mijn uiterste best doen om de overgang naar mijn opvolger of opvolgster zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als er nog zaken zijn waarbij ik kan assisteren tijdens deze overgang, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik deze beslissing met spijt in mijn hart neem, maar ik geloof dat dit de juiste keuze is voor mijn persoonlijke welzijn en balans in mijn leven.