Wouter Versluijs

Wouter heeft op plek tien gestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Nu is hij Statenlid voor D66 in Zeeland.

  • 36 jaar
  • Vlissingen

Na vijf jaar andere mensen te hebben beluisterd via de online uitzendingen van de Provinciale Staten, sta ik te popelen om zelf mee te praten en het D66 geluid te laten horen. De aankomende jaren komen er unieke en grote vraagstukken op Zeeland af. Onze eilandstructuur langs een nationale grens vraagt om regionale oplossingen die niet te vergelijken zijn met elke andere regio in Europa.

Om deze goed te kanaliseren hebben we een partij nodig met een duidelijke visie en iemand die bereid is om daar jarenlang voor te strijden. In de afgelopen jaren heb ik dit gedaan als vrijwilliger. Helaas sta je dan ver van de inhoud, vandaar dat ik als Provinciaal Statenlid aan de slag wil gaan.

Mijn speerpunten zijn:
– Soortenrijkdom, ook in niet-natuurgebieden
– Democratisch en direct bestuur (bindend correctief referendum)
– Aantrekken jeugd, behoud leefbaarheid
– Belemmeringen langs de grens wegnemen
– Goede implementatie van klimaatakkoord