D66 Venray

Met trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma van D66 Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is een programma geworden waarin onze ambities, doelen en wensen beschreven zijn, met de focus op Venray. Een gemeente waarin het leven voor alle inwoners gezond, betaalbaar, aangenaam en veilig moet zijn. Een Venray waar je kunt zijn wie je bent, je eigen weg kunt bewandelen en steun vindt als dat nodig is.

Voorwoord
lijsttrekker

Op de 12 volgende pagina’s is het verkiezingsprogramma van D66 Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 uitgewerkt. Dit is tot stand gekomen met steun en inbreng van een brede groep betrokken personen. Daarvoor wil ik mijn dank uitspreken. Jullie inbreng heeft de ervaring uit de praktijk aan onze uitgangspunten toegevoegd.

Het is een programma geworden waarin onze ambities, doelen en wensen beschreven zijn, met de focus op Venray. Een gemeente waarin het leven voor alle inwoners gezond, betaalbaar, aangenaam en veilig moet zijn. Een Venray waar je kunt zijn wie je bent, je eigen weg kunt bewandelen en steun vindt als dat nodig is.

We kijken terug op een raadsperiode die een hectisch einde gekend heeft. We kijken ook terug op een raadsperiode waarin D66 veel van haar ambities uit het verkiezingsprogramma 2018 in het coalitieakkoord 2018-2022 vertaald en daarna gerealiseerd zag. D66 Venray heeft op alle dossiers een constructieve en oplossingsgerichte inbreng geleverd.

Natuurlijk hadden we graag een nog ‘groener’ en ‘duurzamer’ resultaat gezien, maar aan pragmatische compromissen is niet altijd te ontkomen. Altijd stond het belang van de inwoners van Venray voorop. Het werk van onze fractie, Daan, Emina, Bart en ondergetekende, alsmede de inzet van onze bestuurders Martijn en Jan durf ik gerust als succesvol te benoemen. En zonder daar verder over uit te wijden; op de momenten dat het er om ging heeft D66 Venray de keuzes gemaakt die passen bij onze kernwaarden.

En nu zijn we op weg naar volgende verkiezingen. Een nieuwe uitdaging en kans om in een positie te komen waarin we onze ambities en waarden in kunnen brengen voor een beter Venray. Inhoudelijk gaan we daarin natuurlijk niet afwijken van de weg die tot nu toe bewandeld is. Lees onze thema’s maar door. Je zult daarin veel, zo niet alles herkennen wat ons een lokaal werkende partij maakt met uitgangspunten en idealen die bij de landelijke organisatie passen. Daar staan we dan ook voor; het belang van Venray en haar burgers.