Raadslid

Maak echt kennis met Annette

Annette-Pijls - Beeld: D66 Venray

Maak echt kennis met Annette!

  • 68 jaar
  • Uden
  • Venray – Landweert

Ik vind het belangrijk dat er meer vrouwen in de gemeenteraad komen. Ik ben lid van het Els Borst Netwerk van D66. Een belangrijke uitspraak van Els Borst was: “De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”.

Het afgelopen jaar is er veel reuring geweest, steeds ging het om bestuurspersonen. Dat heeft een negatieve weerslag gehad op de politieke beeldvorming. Ik vind het belangrijk dat er weer rust komt, dat we voortvarend aan de slag gaan met zaken die er voor de Venrayse burgers toe doen. Met een openheid en transparantie bezig zijn met de juiste zaken waarbij we de inwoners van Venray steeds betrokken houden.

Bekijk onder ‘Expertises (portefeuilles)’ waar Annette zich echt voor wil inzetten!

De Grote Markt met de vele terrassen. Ik kan hier heerlijk genieten van het gezellig samenzijn met familie of vrienden. Een andere plek waar ik graag kom is het St. Annaterrein. Hier loop ik al jaren bijna elke week met mijn vriendin.

1) Transparante politiek toepassen.
2) Openheid bieden, tijdig informeren, goed afhandelen van gevraagde en ongevraagde reacties. Daarbij staat luisteren naar de inwoners van de gemeente Venray en hen serieus nemen centraal.
3) Naast regelgeving vind ik het belangrijk dat we de menselijke maat steeds laten meetellen.

De idealen van D66 passen bij mij. Vooruitstrevendheid en mensen in hun waarde laten. Ik heb al vaak op D66 gestemd bij de landelijke verkiezingen. D66 Venray is een fijne club mensen die op een verstandige manier de afgelopen vier jaar in de coalitie van zich heeft laten horen. Een partij met lokale belangen, écht voor Venray, én met heel bruikbare lijntjes naar Den Haag.