Onderwijs

Voor ieder kind moet het meest geschikte onderwijs beschikbaar zijn

In Venray hebben we een ruim aanbod van basis- en middelbaar onderwijs, met een gevarieerd aanbod van opleidingsrichtingen. Voor de huisvesting van de scholen komen we voor flinke financiële uitgaven te staan omdat meerdere schoolgebouwen de komende jaren gerenoveerd moeten worden. Door een dalend aantal leerlingen is binnen het Raayland College ruimte leeg komen te staan. Dit geeft financiële druk op hun onderwijsbudget.

Leegstand biedt nu ook kansen, zoals het huisvesten van speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) op de locatie van het Raayland College. Het is de unieke kans om op één locatie goed en passend onderwijs voor de leerlingen van SBO en SO dicht bij het VMBO te brengen. Daarmee maken we een soepele doorstroming mogelijk, wat een erg belangrijk pluspunt voor deze leerlingen is.

Ieder kind verdient een eerlijke kans om het meest geschikte onderwijs te vinden en daardoor mee te kunnen doen. Dat geldt voor onderwijs, maar ook voor meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Noodgedwongen thuiszitten is voor D66 Venray nooit acceptabel. Meedoen draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het opdoen van kennis. Het zorgt eenvoudigweg ook voor het hebben van plezier en levensvreugde.

Momenteel kennen we een krappe arbeidsmarkt. Over een breed front aan beroepen bestaat een tekort aan medewerkers. Dit biedt kansen voor mensen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden. Zij zullen met enige bijscholing gemakkelijker een werkplek kunnen vinden.

Binnen deze groep zijn in het bijzonder de migranten te benoemen. Met ingang van 2022 is de wet ‘Inburgering’ ingevoerd waarbij de gemeente de regie over de uitvoering van die inburgering krijgt. Voor deze “nieuwkomers” in het onderwijs is het bieden van maatwerk zeer belangrijk.

Beroepsonderwijs moet aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Daarin heeft diezelfde arbeidsmarkt een belangrijke rol door intensief contact te onderhouden met de (middelbare) onderwijsinstelling. Denk daarbij aan het bieden van stage en ervaringsplekken, het faciliteren van het onderwijs door kennismaking met gangbare apparatuur (al of niet op de schoollocatie) en door het verzorgen van gastlessen. Vooral dit laatste kan leerlingen die nog geen keuze gemaakt hebben voor een bepaald beroep richting geven.