Voorzitter

Maak echt kennis met Stef

Stef Smits - Beeld: D66 Venray

Maak echt kennis met Stef!

  • 28 jaar
  • Venray
  • Venray

Al van jongs af aan ben ik maatschappelijk begonnen. Het begon 10 jaar geleden bij het Rode Kruis. Daar heb ik zes belangrijke kernwaarden meegekregen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Kernwaarden die aansluiten bij de kernwaarden van D66 en deze versterken. Het opkomen voor en nastreven van gelijkheid zit in mijn DNA. Niet tegenover de mensen, maar naast en samen met de mensen. Het staan voor de basiswaarden van de samenleving. Het zorgen dat iedereen in deze samenleving kan meedoen, ongeacht de afkomst en geaardheid.

Bekijk onder ‘Expertises (portefeuilles)’ waar Stef zich echt voor wil inzetten!

Lievelingsplek in je gemeente?

De Kerktoren, want vanuit daar heb je zicht op alle mooie plekjes in Venray.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Venray kan een gemeente zijn waar we echt voor elkaar zorgen. De saamhorigheid kan bloeien, als we het samen doen. We moeten samen zorgdragen voor onze gemeenschap en natuur, zodat we het beste uit Venray kunnen halen. Dat begint met een transparante politiek waar het dialoog openlijk wordt gevoerd. Daarnaast moeten we zorgen voor ouderen, maar ook jongeren. Én moeten we de vitaliteit van Venray in het oog houden. Alleen zo kunnen we (de kernen) van Venray en haar dorpen echt blijven ontwikkelen voor onze mooie gemeenschap.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

1) Het bestuur en de politiek moet meer gaan praten met inwoners en organisaties; ze moeten naast hen komen te staan en niet tegenover.
2) We moeten zorgdragen voor de vitaliteit van Venray; het actieve verenigingsleven moet worden behouden en cultuur en kunst moet bloeien.
3) Jongeren moeten de ruimte krijgen; van onderwijs, wonen tot aan ondernemen.

Wat is D66 Venray voor jou?

Een gepassioneerde club personen die graag met twee benen in de maatschappij staan. Ze staan naast de mensen, waarbij alle inwoners van de Venrayse gemeenschap centraal staan. D66 Venray staat voor een democratisch, gelijkwaardig en een veilig Venray waar we niemand laten vallen.