Fractievoorzitter en raadslid

Theo Zegers - Beeld: D66 Venray

Maak echt kennis met Theo!

  • 67 jaar
  • Venray – Merselo
  • Venray – Merselo

Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor een goede en prettige leefomgeving. Daarbij zijn de invulling van de ruimte waarin wij leven, de effecten daarvan op gezondheid, (be)leefruimte en veiligheid belangrijke aspecten. Door deel te nemen aan de discussie hierover en mijn bijdrage te leveren bij besluitvorming hoop ik hier een positieve invloed op uit te kunnen oefenen.

Bekijk onder ‘Expertises (portefeuilles)’ waar Theo zich echt voor wil inzetten!

Het zuid-westelijk deel van het heringerichte Loobeekdal (Weverslo-Merseloseweg), omdat hier een natuurontwikkeling plaatsvindt die laat zien dat diezelfde natuur veerkrachtig en sterk is, mits we haar kansen geven om zich te ontplooien. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan de beleving van dit gebied.

Venray kan zich ontwikkelen tot een gemeente waar het prettig werken en leven is, mits we de omslag kunnen maken naar het vinden van een goede balans tussen die twee bij zowel de ruimtelijke invulling als in de (gezonde) leefomgeving.

1) Vergroting van de inbreng van burgers voorafgaand aan besluitvorming (hetgeen niet wil zeggen dat de omvang en intensiteit van inbreng de besluitvorming zal bepalen)
2) Bij nieuwe initiatieven of wijzigingsplannen omschakeling van primair economisch belang naar afweging van het belang van de leefomgeving
3) Meer openheid bij voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van zaken die bij de gemeente op tafel komen

D66 Venray heeft veel aspecten in haar uitgangspunten staan die aansluiten bij mijn beeld op die aandachtsgebieden. Denk hierbij aan de omgang met de mening van onze inwoners, de energietransitie, de verbetering van onze leefomgeving en de inrichting van diezelfde omgeving.