Kandidatenlijst D66 Venray

D66 Venray presenteert aan u de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Met deze mix van bekende en nieuwe gezichten vertrouwt D66 Venray er op veel mensen uit de gemeente Venray te kunnen aanspreken en hen na de verkiezingen goed te kunnen vertegenwoordigen. Voorzitter Felix Rippe: ‘’We zijn er trots op dat we in Venray een echt goede kandidatenlijst met veel talent en deskundigheid kunnen bieden.”

De grootste lijst ooit voor D66 Venray met 25 personen, wordt aangevoerd door raadslid Theo Zegers uit Merselo. Hij werd in de zomer al door de leden van D66 Venray tot lijsttrekker verkozen. Theo Zegers is een bekend gezicht in het Venrayse Verenigingsleven, waar hij al 50 jaar in een breed spectrum van organisaties (sportvereniging, dorpsraad en dorpsradenoverleg, muziekfeesten Merselo, de vasteloavend, Glasweb Venray, Stichting Loobeek, enz.) actief is (geweest), vaak als voorzitter. Verder veel nieuwkomers bij de top 6. Op nummer 2 staat Emmelie Claessens uit Ysselsteyn, student international development. “Ik wil vooral een jong en fris geluid laten horen in de Venrayse politiek en me inzetten voor een gezonde gemeente, waarin iedereen zich thuis kan voelen, iedereen mee kan doen en de menselijke maat niet wordt vergeten”, aldus Claessens. Op plek 3 staat Annette Pijls, met veel managementervaring, woonachtig in Landweert; zij wil organiseren, onderhandelen en luisteren actief gaan inzetten voor de inwoners van Venray. Op nummer 4 staat Stef Smits, o.a. actief binnen het Rode Kruis en als bestuurslid van het Venrays museum. Op plaats 5 staat Bart Jilesen uit Leunen, nu woonachtig in Oostrum, die in de afgelopen periode al tweemaal als vervangend raadslid optrad. En op 6 Elly Sanders, werkzaam als budget-coach en actief als bestuurslid van Wijkcentrum Brukske. Een geweldige mix tussen jong en ouder met een grote diversiteit aan ervaringen en achtergronden, allemaal echt lokaal. Binnenkort stellen onze kandidaten zich met een filmpje voor op de website van D66 Venray, die op dit moment wordt aangepast voor een nieuwe uitstraling.

Van de huidige raadsleden ontbreken fractievoorzitter Daan Janssen en Emina Joosten-Beslagic in de top van de lijst. Janssen gaf eerder al aan dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen. Hij blijft wel voor D66 Venray actief. Voorzitter Rippe: “Daan was de afgelopen 8 jaar het boegbeeld van D66 Venray. Het laatste deel van zijn fractievoorzitterschap in de coalitie heeft hij een prominente rol gespeeld als verbinder bij de wisselingen van de functies binnen het gemeentebestuur van Venray. Gelukkig blijft hij op de achtergrond wel actief voor onze partij). Emina Joosten-Beslagic heeft besloten niet meer terug te keren in de gemeenteraad na de komende verkiezingen: “Ik kan het werk als raadslid niet meer optimaal combineren met mijn nieuwe baan in Arnhem en mijn gezinsleven “. Ook zij heeft te kennen gegeven zich verder voor D66 Venray op de achtergrond in te zetten.

Het nieuwe team zal zich gaan inzetten voor kansengelijkheid in Venray, veiligheid, een vitale Venrayse economie en vooral voor meer transparantie en een luisterend oor naar de bevolking. Samen gaan ze aan de slag met de klimaatambities om Venray groen en duurzaam te maken, zullen ze proberen te voorkomen dat de vliegbasis in Vredepeel weer geactiveerd wordt en hopen ze betaalbare woongelegenheid voor iedereen te creëren.

Bij D66 Venray hebben de leden het laatste woord. Het verkiezingsprogramma wordt de komende dagen aan alle leden ter beoordeling gestuurd en zal uiteindelijk tijdens de ledenvergadering in januari worden vastgesteld. Het programma bestaat uit 12 thema’s, waarvoor D66 zich sterk gaat maken.
De overige kandidaten op de lijst bestaan uit zowel nieuw als ervaren talent. Lijsttrekker Theo Zegers: “De kandidaten staan te popelen om zich in te zetten voor Venray. Nu gaan we aan de slag met onze campagne. We willen zoveel mogelijk Venraynaren op straat en online bereiken met ons verhaal voor een echt mooi bruisend, groen en kansrijk Venray “.