Raadsvragen over herstelsubsidie cultuursector

Staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur en Media heeft in mei aangekondigd 135 miljoen euro structureel vrij te hebben gemaakt voor ‘herstel, vernieuwing en groei’ van kunst en cultuur. Daarna loopt het op naar 170 miljoen euro extra per jaar. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de verstrekking van subsidies en/of leningen.

De cultuursector heeft het ook in Velsen, tijdens Corona, zwaar te verduren gehad. Uit gesprekken die D66Velsen met culturele (amateur)-organisaties en (jonge) kunstenaars heeft gehad, blijkt dat niet bekend is welke subsidie, hoe en bij wie aangevraagd kan worden. Met name cultuursubsidies vanuit de Provincie Noord-Holland en het Rijk blijven vaak ongebruikt ‘op de plank liggen’, deels door onbekendheid bij de beoogde aanvragers, deels door ingewikkelde procedures. Om deze redenen heeft D66 Velsen vragen aan het college gesteld.
Intussen heeft het vertrekkende college, kort voor de zomerreces, onze vragen beantwoord.
D66Velsen is het er niet mee eens dat, zoals door het college aangegeven, er geen rol voor de gemeente Velsen is om hierbij een algemeen platform te bieden.  Juist als gemeente ziet D66Velsen een actieve rol in het begeleiden en ondersteunen van aanvragen van gemeentelijke en niet-gemeentelijke subsidies. Door dat laatste is het mogelijk om de cultuursector in Velsen te ondersteunen zonder dat dit budgettair op de gemeente drukt.
Zoals eerder verwoord is de cultuursector en alle Velsense cultuurmakers zwaar getroffen door de Corona maatregelen en de vele opgelegde beperkingen. Net zoals het voormalige college ziet D66Velsen graag dat de cultuursector subsidies ontvangt, die anders ‘op de plank blijven liggen’. Het is juist daarom belangrijk dat er een centraal punt tot stand komt waar alle culturele organisaties, cultuurmakers en creatievelingen uit Velsen terecht kunnen met hun vragen en verzoeken, vooral gezien de complexiteit van het hele proces. Door, als gemeente, actief te zijn dienen wij het belang van elke Velsenaar; zowel de cultuurmakers als degene die van cultuur genieten. D66Velsen zal zich beraden op mogelijke vervolgstappen om dat voor elkaar te krijgen.

Bekijk hier de antwoorden op onze raadsvragen

Teresa da Silva Marcos